Finanssektorn står inför komplexa och snabbt växande hållbarhetskrav. Kapitalägare höjer lägstanivån, samhällets förväntningar vrids upp och i Bryssel förbereds nya lagkrav för hållbara finanser. Dessutom blir klimatrisk ett allt mer etablerat begrepp bland företag och investerare genom Task-Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD. Samtidigt möter branschens aktörer en utmaning i motsättningen mellan att divestera eller driva en hållbar utveckling genom ägarstyrning.

På  Hållbara finanser får du information om kommande lagkrav och standarder, inspiration för att ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå och ett tillfälle att nätverka med finansbranschens aktörer. Välkommen!

Konferensen hålls på engelska. 

Tid och plats 

Datum: torsdag 7 februari 
Tid: kl 08.00–17.00
Var: IVA Konferenscenter, Stockholm

Målgrupp

För dig som arbetar inom finanssektorn eller med finansfrågor i offentlig sektor och andra organisationer.

 Anmälan

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Pris

Resepartner

Boka din tågresa till konferensen med SJ
Som officiell resepartner till Aktuell Hållbarhet får du som deltagare på Hållbara Finanser 15 % rabatt när du bokar dina SJ tågresor. Ju fler som väljer tåget desto bättre för miljön – tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle. Boka din resa här >>


Talare

Flavia Micilotta
Executive Director, Eurosif

Läs mer

Adam Matthews
Director of Ethics & Engagement Church of England Pensions Board

Läs mer

Marie Baumgarts
Head of Sustainabiliy, SEB, and member of the EU Commission’s Technical Expert Group for Sustainable Finance

Läs mer

Liza Jonson
CEO, Swedbank Robur

Läs mer

Niklas Ekvall
CEO, AP4

Läs mer

Carina Lundberg Markow
Chief Strategist Responsible Investments, Folksam

Läs mer

Karin Svensson
senior rådgivare hållbarhet och samarbete med privat sektor, Sida

Läs mer

Angelica Lips da Cruz
entrepreneur, ALDC Partnerships

Läs mer

Will Pomroy
Associate Director of Engagement, Hermes Investment Management

Läs mer

Fredric Nyström
Head of Responsible Investments, Öhman

Läs mer

Anna Jönsson
kundansvarig Storebrand Kapitalförvaltning

Läs mer

Jesper Nørgaard
Deputy Chief Investment Officer, Sampension

Läs mer

Helena Lindahl
ansvarig förvaltare SPP Grön Obligationsfond

Läs mer

Keeran Gwilliam Beeharee
Head of Product Management, Vigeo Eiris

Läs mer

Henrik Braconier
Chief Economist, Swedish Financial Supervisory Agency

Läs mer

Casper Sonesson
Deputy Director of Private Sector, UNDP

Läs mer

Charlotta Dawidowski Sydstrand
Sustainability Strategist, AP7

Läs mer

Lauri Rosendahl
CEO, Nasdaq

Läs mer

Ann-Charlotte Eliasson
Head of Fixed Income Listings, Nasdaq Nordics

Läs mer

Åsa Knudsen Sterte
hållbarhetssamordnare, Finansdepartementet

Läs mer

Magnus Montelius
seniorkonsult VA-management Sweco

Läs mer

Luca De Lorenzo
Head of Sustainability and Mandate, Nordic Investment Bank

Läs mer

Kristina Svanteson
Head of Scandinavian Markets, Vigeo Eiris

Läs mer

Stina Nilsson
Senior Engagement Manager, Sustainalytics

Läs mer

Agendan

SDG-utmaningen: integrera, investera och rapportera

Idag arbetar kapitalägare och förvaltare för fullt med att kartlägga, mäta och på olika vis främja finansmarknadens bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. På detta seminarium utforskar vi hur man på olika sätt kan bidra till de Globala målen med hjälp av investeringar. Vad finns det för möjligheter med att koppla investeringar till hur bolagen presterar mot de Globala målen? Hur kan investerare konkret mäta sitt ”netto-bidrag” till hållbarhetsmålen? Vad kommer kapitalägare att förvänta sig av emittenter när det gäller SDG-rapportering i framtiden och vilka är de största utmaningarna för emittenterna?

 • Jesper Nørgaard, Deputy Chief Investment Officer, Sampension
 • Ann-Charlotte Eliasson, Head of Fixed Income Listings, Nasdaq Nordics
 • Luca De Lorenzo, Head of Sustainability and Mandate, Nordic Investment Bank
 • Keeran Gwilliam Beeharee, Head of Product Management, Vigeo Eiris 
 • Moderator: Kristina Svanteson, Head of Scandinavian Markets, Vigeo Eiris

Partner: Vigeo Eiris

ANMÄLAN TILL KOSTNADSFRI FRUKOST>>

Investeringar utifrån ett vattenperspektiv- risk eller möjlighet?

Under de senaste 30 åren har en befolkningsökning och stigande levnadsstandard lett till en fördubblad vattenförbrukning över hela världen. Klimatförändringarna skapar också nya utmaningar när det gäller tillgång till vatten. Vatten, som riskelement, är samtidigt klassad som en av de stora risker som företag har i sin verksamhet. Kan man redan i dag ta vatten i beaktande i sina investeringar? Vad finns det för risker och möjligheter? Välkommen att lyssna och diskutera med SPP Fonder och inbjudna talare.

 • Anna Jönsson, kundansvarig Storebrand Kapitalförvaltning
 • Helena Lindahl, ansvarig förvaltare SPP Grön Obligationsfond
 • Magnus Montelius, seniorkonsult VA-management Sweco 

Partner: SPP Fonder

ANMÄLAN TILL KOSTNADSFRI FRUKOST >>

Frukostseminarium & mingel

Konferensen Hållbara Finanser erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarium. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna. Frukostarna är fristående från konferensen och kostnadsfria.   

Inledning med dagens moderator

Dagens arrangörer och moderatorer öppnar konferensen och presenterar agendan.

 • Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
 • Angelica Lips da Cruz, entreprenör på ALDC Partnerships med över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i finanssektorn i London, Paris och Stockholm på bland annat SEB och Citigroup som Vice President Head of Europe, Middle East and Asia. I dag arbetar Angelica med att utveckla en digital plattform för hållbara investeringar.

Arbetet för en hållbar finanssektor i Europa

EU-kommissionen har släppt en action plan med konkreta förslag på åtgärder för en långsiktigt hållbar finanssektor. Till sin hjälp för att utveckla förslagen har de tagit in en teknisk expertgrupp med representanter från näringsliv, akademi och andra organisationer. Här får du höra mer om vilka ändringar som är på gång och hur snacket går nere i Bryssel.

 • Flavia Micilotta, Director, Luxembourg Green Exchange

Svenska ambitioner kring kommande EU-lagstiftning

Sverige har varit en drivande aktör för att få EU att ställa om till en hållbar finanssektor. Finansdepartementets hållbarhetssamordnare Åsa Knudsen Sterte är med och utvecklar samt förhandlar lagförslagen nere i Bryssel. Här berättar hon om vilka frågor Sverige driver och vilken effekt kommande EU-lagstiftning kan komma att få ur en svensk kontext. 

 • Åsa Knudsen Sterte, hållbarhetssamordnare, Finansdepartementet

Taxonomi och transparens som stärker spelplanen för hållbara investeringar

En förutsättning för många av de lagförslag som ligger på bordet är bland annat den nya gemensamma taxonomi som ska definiera vilka aktiviteter som är hållbara. Arbetet väntas bli klart under första och andra kvartalet 2019. SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts, som är med i den tekniska expertgruppen, förklarar innebörden.

 • Marie Baumgarts, hållbarhetschef, SEB och medlem i EU-kommissionens tekniska expertgrupp för hållbara finanser

Paus

Fika och mingel.

Så sprids TCFD:s riktlinjer på global nivå

Knappt två år har gått sedan Task Force on Climate-related Financial Disclosures lanserade sina frivilliga riktlinjer för hantering och rapportering av klimatrelaterade risker. Sedan dess har riktlinjerna fått stor spridning på global nivå. Mark Lewis, forskningschef inom klimatinvesteringar på BNP Paribas Asset Management och tidigare medlem i TCFD, berättar varför riktlinjerna får en allt större betydelse för finansiella aktörer. 

 • Mark Lewis, forskningschef inom klimatinvesteringar, BNP Paribas Asset Management och tidigare medlem i Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Fjärde AP-fondens världsledande hantering av klimatrelaterade risker

Fjärde AP-fonden hamnade nyligen på första plats i Asset Owners Disclosure Projects rankning över globala pensionsbolags hantering av klimatrelaterade risker. AP-fonderna rankas generellt sett högt, men Fjärde AP-fonden ligger i topp utifrån analysen som bygger på TCFD:s riktlinjer. Fjärde AP-fondens vd Niklas Ekvall berättar om arbetet med att hantera klimatrisker i portföljen, att integrera TCFD:s riktlinjer och utvecklingen av scenarioanalyser för hantering av klimatrisk.

 • Niklas Ekvall, vd, Fjärde AP-fonden

Regeringens arbete för en hållbar finansmarknad


Sedan ett par veckor har Sverige en ny regering på plats. Per Bolund får fortsatt förtroende att som finansmarknadsminister driva på för en hållbara finansmarknad på nationell och internationell nivå. Här presenterar Per Bolund hur regeringen planerar att driva på arbetet för hållbara finanser under mandatperioden.

 • Per Bolund, finansmarknadsminister, regeringen

Panel: Finanssektorns utmaningar med TCFD:s riktlinjer

Sveriges regering har ställt sig bakom TCFD:s riktlinjer, och har gemensamt med Frankrike uttalat att vi ska vara ledande i implementeringen av ramverket. Ett fåtal stora svenska finansaktörer har börjat arbeta efter ramverket, men kommer de mindre organisationerna kunna följa efter? Finns det några ledande exempel att inspireras av och hur ska arbetet med scenarioanalyser bedrivas? Här diskuteras utmaningar och möjligheter med TCFD:s ramverk i ett svenskt perspektiv.

 • Anita Lindberg, ordförande, Swesif och ESG-ansvarig på Alfred Berg
 • Marjo Koivisto, chef ansvarsfulla investeringar, Nordea Asset Management
 • Niklas Ekvall, vd på AP4
 • Carina Lundberg Markow, chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning, Folksam
 • Henrik Braconier, chefsekonom, Finansinspektionen

Lunch

Rundabordslunch med initierade diskussioner med kunniga och inspirerande samtalsledare.

b) Mobilizing capital – the role of public and private investors in providing access to clean energy in developing countries

Access to energy is a key driver of economic growth, yet many emerging market countries still face significant challenges in power generation and distribution, resulting in a population of over a billion people without access to electricity. With the growing energy demand, along with rising cost competitiveness of renewables and increasing implementation of enabling policies, there is a confluence of factors driving the clean energy transition in emerging and developing economies. Here you will hear about the challenges and opportunities in developing and emerging markets as well as different initiatives that aim to tap into this growing and financially underserved market.  

 • Antoine Prédour Head of Energy Debt at responsAbility Investments AG 

a) Lärdomar om påverkan från en miljöorganisation

Storbritanniens största miljöorganisation fokuserad på hållbara investeringar har gedigen erfarenhet av ägarstyrning. ShareAction tar till aktivistmetoder på bolagsstämmor för att påverka företag som småägare. Men den brittiska miljöorganisationen driver även kampanjer i samarbete med stora internationella kapitalägare och förvaltare – inklusive flera svenska aktörer. Toby Belsom från ShareAction delar med sig av erfarenheter och insikter från organisationens kampanjer, som flera internationella bolag har fått känna av genom åren. 

 • Toby Belsom, forskningschef, ShareAction

a) Ägarstyrning genom de globala utvecklingsmålen

Hermes Investment Management använder de globala utvecklingsmålen som ett verktyg för att driva positiv förändring. Förvaltarna identifierar bolag med potential att förbättra sig sett till de globala utvecklingsmålen, och därefter används målen som ett verktyg för ägarstyrning. Will Pomroy, som är ansvarig för Hermes arbete med ägardialog, berättar om deras strategi för påverkan genom globala utvecklingsmålen.  

 • Will Pomroy, Associate Director of Engagement, Hermes Investment Management

Parallella spår

Välj ett av två spår nedan

40min

Paus

Kort paus för att släppa in deltagare från sidospår i plenum. 

Panel: Utmaningar och möjligheter med ägarstyrning i praktiken

Att behålla kontroversiella bolag i portföljen med syfte att påverka kan vara en mer konstruktiv metod för hållbar utveckling än att sälja av innehaven. Samtidigt finns en risk att innehaven ifrågasätts om dialogen inte leder någon vart. Vilken möjlighet har egentligen svenska kapitalägare och förvaltare, stora som små, att påverka stora internationella bolag? Här diskuteras hur samarbeten samarbeten och välvalda strategier kan skapa hävstång för påverkan genom ägarstyrning.

 • Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar, Öhman
 • Stina Nilsson, senior engagement manager, Sustainalytics
 • Will Pomroy, associate director of engagement, Hermes Investment Management
 • Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg, Sjunde AP-fonden
 • Toby Belsom, forskningschef, ShareAction

Så pressas utsläppsbolagen att ta klimatansvar

Parisavtalet måste omsättas i nationell lagstiftning för att få avsedd effekt. Därför är företags antiklimatlobbying ett av de viktigaste problemen för aktiva globala ägare att lösa. Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare vid FN:s klimatmöte i Katowice 2018, ger en direktrapport var vi står idag. AP7 och Church of England Pension Board har under året agerat som aktiva ägare i bolag som RioTinto och Shell och inledde under hösten ett aktivt påverkansprojekt mot Europas 55 största utsläppsföretag som kommer resultera i en rad aktiviteter under 2019. Adam Matthew från Church of England Pension Board, som var med och drev dialogerna, berättar om hemligheterna bakom framgången och vilka dialoger som är på gång härnäst.

 • Adam Matthews, chef för etik och ägarstyrning, Church of England Pensions Board
 • Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare vid COP24 i Katowice, Regeringskansliet

  Arrangör: AP7

  Paus

  Fika och mingel.

  Finanssektorns roll enligt Agenda 2030-delegationen

  Swedbank Roburs vd Liza Jonson sitter med i Agenda 2030-delegationen som har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av de globala målen för hållbar utveckling. I mars ska Agenda 2030-delegationen lämna sin slutredovisning. Här får du en försmak på hur delegationen ser på den svenska finanssektorns roll inom Agenda 2030.

  • Liza Jonson, vd, Swedbank Robur

  Panel: Hur kan det investerade kapitalet bidra till verklig påverkan?

  Vilka investeringar leder egentligen till faktisk påverkan och hur kan investerare visa på sitt bidrag? Med ett ökat intresse för hållbara investeringar från såväl privata som institutionella investerare har behovet av att visa på mätbar påverkan ökat. Men det är inte alltid så enkelt. Här diskuteras hur investerare på allvar kan bidra till en positiv mätbar påverkan kopplat till Agenda 2030 samt utmaningar kring att mäta och följa upp utvecklingen.

  • Philip Ripman, senior portfolio manager, SPP Fonder
  • Lauri Rosendahl, vd, Nasdaq
  • Karin Svensson, senior rådgivare Sida, projektledare Swedish Investors for Sustainable Development
  • Therése Lennehag, hållbarhetschef, EQT

  Investera i de globala målen för hållbar utveckling

  FN:s utvecklingsprogram, UNDP, berättar om sitt initiativ SDG Impact som syftar till att underlätta investeringar för Globala målen för hållbar utveckling i utvecklingsländer. Genom SDG Impact kommer UNDP erbjuda investerare information och verktyg som behövs för att finansiera målen. Initiativet kommer också att verka för gemensamma standarder och en särskild märkning för investeringar i Globala målen.

  • Casper Sonesson, global policyrådgivare privat sektor, UNDP

  Dagens moderatorer avslutar

  Mingel med dryck och tilltugg

  Bli partner – en affärsmöjlighet för ditt företag


  Ta chansen att delta som partner och utställare och träffa alla deltagare under Hållbara Finanser. Som partner kan ditt företag/organisation på ett tydligt sätt presentera er kompetens, era produkter, era verktyg eller goda exempel för besökarna. Kontakta partneransvarig Norah Miller för att höra mer om dina möjligheter. 

  Kontakt

  Inna Erngren
  inna.erngren@di.se

  Deltagaransvarig,
  072 209 63 27

  Norah Miller
  norah.miller@bbm.bonnier.se

  Partneransvarig,
  073 852 19 61

  Tobias Persson
  tobias.persson@bbm.bonnier.se

  Programproducent, 
  073 944 88 68