Agendan

Frukost och mingel

Konferensen Hållbara Finanser erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarier. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna kostnadsfritt. 

Inledning med dagens moderator

Dagens arrangörer och moderatorer öppnar konferensen och presenterar agendan.

Arbetet för en hållbar finanssektor i Europa

EU-kommissionen har släppt en action plan med konkreta förslag på åtgärder för en långsiktigt hållbar finanssektor. Till sin hjälp för att utveckla förslagen har de tagit in en teknisk expertgrupp med representanter från näringsliv, akademi och andra organisationer. Här får du höra mer om vilka ändringar som är på gång och hur snacket går nere i Bryssel.

 • Flavia Micilotta, vd, Eurosif

Taxonomi och transparens som stärker spelplanen för hållbara investeringar

En förutsättning för många av de lagförslag som ligger på bordet är bland annat den nya gemensamma taxonomi som ska definiera vilka aktiviteter som är hållbara. Arbetet väntas bli klart under första och andra kvartalet 2019. SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts, som är med i den tekniska expertgruppen, förklarar innebörden.

 • Marie Baumgarts, hållbarhetschef, SEB och medlem i EU-kommissionens tekniska expertgrupp för hållbara finanse

Svenska ambitioner i det nya regulatoriska landskapet

Förra mandatperioden kom flera nya lagförslag som rörde den svenska finanssektorns hållbarhetsarbete. Många av förslagen har haft koppling till EU-lagstiftning, med utrymme för egen tolkning på nationell nivå, och nu är nya direktiv från Bryssel på gång. Här ställs den nya svenska regeringen till svars kring hur de ser på de lagändringar som förbereds i EU.

 • Representant från regeringen

Paus

Fika och mingel.

Så sprids TCFD:s riktlinjer på global nivå

Den internationella tankesmedjan Carbon Tracker har specialiserat sig på investerares hantering av klimatrisk och nu senast arbetet med att implementera Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD, riktlinjer. Deras nya forskningschef Mark Lewis som är en av världens ledande klimatrisk-experter berättar hur TCFD:s riktlinjer sprids på global nivå.

 • Mark Lewis, forskningschef och managing director, Carbon Tracker and medlem i Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Fjärde AP-fondens världsledande hantering av klimatrelaterade risker

Fjärde AP-fonden hamnade nyligen på första plats i Asset Owners Disclosure Projects rankning över globala pensionsbolags hantering av klimatrelaterade risker. AP-fonderna rankas generellt sett högt, men Fjärde AP-fonden ligger i topp utifrån analysen som bygger på TCFD:s riktlinjer. Fjärde AP-fondens vd Niklas Ekvall berättar om arbetet med att hantera klimatrisker i portföljen, att integrera TCFD:s riktlinjer och utvecklingen av scenarioanalyser för hantering av klimatrisk.

 • Niklas Ekvall, vd, Fjärde AP-fonden

Panel: Finanssektorns utmaningar med TCFD:s riktlinjer

Sveriges regering har ställt sig bakom TCFD:s riktlinjer, och har gemensamt med Frankrike uttalat att vi ska vara ledande i implementeringen av ramverket. Ett fåtal stora svenska finansaktörer har börjat arbeta efter ramverket, men kommer de mindre organisationerna kunna följa efter? Finns det några ledande exempel att inspireras av och hur ska arbetet med scenarioanalyser bedrivas? Här diskuteras utmaningar och möjligheter med TCFD:s ramverk i ett svenskt perspektiv.

 • Anita Lindberg, ordförande, Swesif och ESG-ansvarig på Alfred Berg
 • Katarina Hammar, chef ansvarsfulla investeringar, Nordea Asset Management
 • Niklas Ekvall, vd på AP4
 • Carina Lundberg Markow, chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning, Folksam
 • Mark Lewis, forskningschef och managing director, Carbon Tracker och TCFD-medlem
 • Henrik Braconier, chefsekonom, Finansinspektionen

Lunch

Långlunch vid sittande bord med diskussioner om hur finanssektorn kan adressera de globala utvecklingsmålen. Som deltagare kommer du tilldelas en bordsplacering i början av dagen.

Ägarstyrning genom de globala utvecklingsmålen

Hermes Investment Management använder de globala utvecklingsmålen som ett verktyg för att driva positiv förändring. Förvaltarna identifierar bolag med potential att förbättra sig sett till de globala utvecklingsmålen, och därefter används målen som ett verktyg för ägarstyrning. Will Pomroy, som är ansvarig för Hermes arbete med ägardialog, berättar om deras strategi för påverkan genom globala utvecklingsmålen.  

 • Will Pomroy, Associate Director of Engagement, Hermes Investment Management

Lärdomar om påverkan från en miljöorganisation

Storbritanniens största miljöorganisation fokuserad på hållbara investeringar har gedigen erfarenhet av ägarstyrning. ShareAction tar till aktivistmetoder på bolagsstämmor för att påverka företag som småägare. Men den brittiska miljöorganisationen driver även kampanjer i samarbete med stora internationella kapitalägare och förvaltare – inklusive flera svenska aktörer. Helen Wiggs från ShareAction delar med sig av erfarenheter och insikter från organisationens kampanjer, som flera internationella bolag har fått känna av genom åren. 

 • Helen Wiggs, investor engagement manager, ShareAction

Panel: Utmaningar och möjligheter med ägarstyrning i praktiken

Att behålla kontroversiella bolag i portföljen med syfte att påverka kan vara en mer konstruktiv metod för hållbar utveckling än att sälja av innehaven. Samtidigt finns en risk att innehaven ifrågasätts om dialogen inte leder någon vart. Vilken möjlighet har egentligen svenska kapitalägare och förvaltare, stora som små, att påverka stora internationella bolag? Här diskuteras hur samarbeten samarbeten och välvalda strategier kan skapa hävstång för påverkan genom ägarstyrning.

 • Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar, Öhman
 • Hanna Roberts, vd, GES International
 • Will Pomroy, associate director of engagement, Hermes Investment Management
 • Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg, Sjunde AP-fonden
 • Helen Wiggs, investor engagement manager, ShareAction

Paus

Fika och mingel.

Investera i de globala utvecklingsmålen

Sessioner under uppbyggnad. Vi återkommer inom kort med mer information.

Dagens moderatorer avslutar

Mingel med dryck och tilltugg